...به زودی

York Town(یورک تاون)

بررسی اجمالی

"شهر یورک" یکی از پروژه های گسترده در حال ساخت شرکت توسعه بین المللی امالک و
مستغالت می باشد.این مجتمع مسکونی در قلب تفلیس، پایتخت گرجستان در مساحت 100000
متر مربع در روستای "تاباخمال" در باالی کوه های قفقاز چشمگیر واقع شده است که در کنار
پارک معروف "متاتسمیندا" - یکی از مهمترین جاذبه های توریستی در پایتخت .
عالوه بر این، پروژه به طور مستقیم از دره طبیعی و یک جنگل پر از درختان زیبا برخوردار
است که در رنگ های مختلف و فضاهای سبز وسیع با رودخانه ای پر از آب باران و آبشار ها
در کنار سنگ های طبیعی و زیبا شناخته شده است. در طول روز هوای تازه و فضایی شگفت
انگیز از طریق چهار فصل با بهره گیری از منظره زیبای اروپا مشخص می شود.

در طول روز هوای تازه و فضایی شگفت انگیز طی چهار فصل با بهره گیری از منظره زیبای
اروپایی مشخص می شود.
این شرکت قصد دارد 256 تا آپارتمان و حدود 100 تا ویال لوکس سبز، زمین های ورزشی و
مجتمع ها، مرکز آبگرم - استخر شنا، کودکستان ، مدارس، مرکز خرید، هتل های با کیفیت باال،
کافه ها، رستوران ها، پایدار اسب و غیره در زمین سبز 000،100 متر مربع در داخل جنگل
بسازد. سیستم مدرن زیست محیطی نیز نصب خواهد شد که تصفیه آب و فاضالب فراهم می
کند.
ارزش سرمایه گذاری کل پروژه صد میلیون دالر است. این شرکت حداکثر 1000 نفر را به
طور مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه استخدام خواهد کرد.

York Town(یورک تاون)

امکانات

24/7 Security System

Special security service 24/7 will take care of each family in York Town

Fully Equipped Gardens

In York Town, we are very attentive about Green areas and gardens, which  are at the same time ...

Pool For Every Villa

All Single Villas have separate pools, but others are using the spa center opened and closed pools. ...

Gym for Village

In the spa center, you will have high standards, a modern quality equipped gym, where you can achiev...

Personal Parking

All villas and apartments  have  personal parking spaces, what makes York Town traffi...

Meditation Area

Around York Town, we have 4 h. green zone, where we have relaxation points for meditation, playgroun...

York Town(یورک تاون)

موقعیت مکانی

درخواست تماس مجدد

درخواست

تماس مجدد
درخواست